Category: Gaeilge

🎬Video Competition/ Comórtas Físeáin 🎬

🎬Video Competition/ Comórtas Físeáin 🎬

Féach ar na físeáin seo. Tá siad ar fheabhas! 

Thanks to all the families who took part and we hope you enjoyed using your Gaeilge sa bhaile. 

Here are a sample of some of the entries.

 

Vouchers to be won!/Dearbháin le buachaint!

 

Who/Cé? Gach teaghlach/Every household

 

What?Cad? Físeáin a dhéanamh i nGaeilge / Create a video as Gaeilge

 

Where/Cén áit? Sa bhaile ar ndóigh/At home of course!

 

This year we have been focusing on Oral Irish as part of our SSE process and now is the time to show off all you know!

For the next two weeks the children are being asked to create a video as Gaeilge with their family. Everyone is welcome to join in, even an madra! The video limit is 1 minute/nóiméad but can be as short as you like! 1 video per family please. 

The topic is ‘An Samhradh’ and here are a few places you can look for help.

When you have completed your video please email it to msmurphy@divinewordns.ie to be included in our competition. Please include the name of your child(ren) and class teacher(s) in your email.

Prizes will be posted to the winners!

Sproicdháta 12/06/20 Deadline 12/06/20

 

Some simple sentences/abairtí about An Pháirc/The Park 

 

 

Some simple sentences/abairtí about summer at home/sa bhaile. 

 

 

Some simple sentences/abairtí from the múinteoirí. 

 

 

Féach – all these pictures were taken within 5km of our scoil. There is so much Gaeilge around us. 

Some great online games as Gaeilge

Séidean Sí is a great programme and used in Gaelscoileanna. So if you are playing the games here maybe select levels lower than you class level.

 

Infants / Rang 1

https://ccea.org.uk/learning-resources/clar-luathleitheoireachta-cleite/cluichi-bhanda-1

 

Rang 2/3/4

https://ccea.org.uk/learning-resources/clar-luathleitheoireachta-cleite/cluichi-bhanda-2

 

Rang 5/6

https://ccea.org.uk/learning-resources/clar-luathleitheoireachta-cleite/cluichi-bhanda-3

Nathanna Cainte
Nathanna Cainte

Please find our Nathanna Cainte for each class level here.

Naíonáin Shóisearacha

Naíonáin Shinsearacha

Rang a 1

Rang a 2

Rang a 3

Rang a 4

Rang a 5

Rang a 6

Irish Posters by Mr Reilly’s 6th Class

Mr Reilly’s 6th class have created some fantastic Irish posters with their new vocabulary relating to Covid 19.

Curriculum Evaluation Irish

 

Please click here to read our Curriculum Evaluation Report on Irish in our school.

Seachtain na Gaeilge 2019
Seachtain na Gaeilge 2019
D’eagraigh an scoil cúpla imeachtaí i rith Seachtain na Gaeilge agus sna pictiúr thíos tugtar blaiseadh do na himeachtaí a bhí ar siúl sa scoil le linn na seachtaine, ina measc céilí, tráth na gceist agus na bandaí ar ndóigh!  Bhí go leor Tweets ar Twitter an lá sin freisin.
Bhíomar ag ceiliúradh ‘Seachtain na Gaeilge’ le ceol agus céilí. Chaith na páistí éadaí glaise faoi dhó. Bhí na múinteoirí ag díriú go speisialta ar an nGaeilge labhartha, agus bhí gach páiste ag déanamh iarracht mhór Gaeilge mhaith a labhairt agus hataí agus bandaí a fháil. Tá súil againn iarracht an-mhór a dhéanamh chun feabhas a chur ar chaighdeán na Gaeilge sa scoil.
Bhí céilí mór againn sa halla agus bhí gach páiste ag damhsa agus ag rince. Rinne Ms Larkin taispeántais rince a chur ar siúil do na páistí. Is rinceoir den chéad scoth í. Rinne go leor páistí ‘Party Pieces’ ó ranganna 1-6. Tá go leor daoine cumasach sa scoil agus bhí sé iontach iad a fhéiceáil.
Chuaigh rang Mr O Connell go dtí seo lena Fanzini Brothers sa leabharlann i mBaile Uí Ruáin agus bhí Tráth na gCeist sa halla ag ranganna 5 & 6.
Tá súil againn gur bhain gach duine sult as Seachtain na Gaeilge 2019.