Category: Gaeilge

Curriculum Evaluation Irish

 

Please click here to read our Curriculum Evaluation Report on Irish in our school.

Seachtain na Gaeilge 2019
Seachtain na Gaeilge 2019
D’eagraigh an scoil cúpla imeachtaí i rith Seachtain na Gaeilge agus sna pictiúr thíos tugtar blaiseadh do na himeachtaí a bhí ar siúl sa scoil le linn na seachtaine, ina measc céilí, tráth na gceist agus na bandaí ar ndóigh!  Bhí go leor Tweets ar Twitter an lá sin freisin.
Bhíomar ag ceiliúradh ‘Seachtain na Gaeilge’ le ceol agus céilí. Chaith na páistí éadaí glaise faoi dhó. Bhí na múinteoirí ag díriú go speisialta ar an nGaeilge labhartha, agus bhí gach páiste ag déanamh iarracht mhór Gaeilge mhaith a labhairt agus hataí agus bandaí a fháil. Tá súil againn iarracht an-mhór a dhéanamh chun feabhas a chur ar chaighdeán na Gaeilge sa scoil.
Bhí céilí mór againn sa halla agus bhí gach páiste ag damhsa agus ag rince. Rinne Ms Larkin taispeántais rince a chur ar siúil do na páistí. Is rinceoir den chéad scoth í. Rinne go leor páistí ‘Party Pieces’ ó ranganna 1-6. Tá go leor daoine cumasach sa scoil agus bhí sé iontach iad a fhéiceáil.
Chuaigh rang Mr O Connell go dtí seo lena Fanzini Brothers sa leabharlann i mBaile Uí Ruáin agus bhí Tráth na gCeist sa halla ag ranganna 5 & 6.
Tá súil againn gur bhain gach duine sult as Seachtain na Gaeilge 2019. 
Céilí 2018
Céilí 2018

Bhíomar ag ceiliúradh ‘Seachtain na Gaeilge’ 2018  le ceol agus rince sa chéilí. Chaith na páistí éadaí glaise ar an lá sin. Bhí na múinteoirí ag díriú go speisialta ar an nGaeilge labhartha, agus bhí gach páiste ag déanamh iarracht mhór Gaeilge mhaith a labhairt. Tá súil againn iarracht an-mhór a dhéanamh chun feabhas a chur ar chaighdeán na Gaeilge sa scoil. Bhí céilí mór againn sa halla agus bhí gach páiste ag damhsa agus ag rince. Bhí páistí ó rang a sé ag damhsa Damhsa na Scuabanna. Tá súil againn gur bhain gach duine sult agus suaimhneas as Seachtain na Gaeilge 2018 i Mharlaí.

 

Dána, Dána Rang a haon 2018

D’fhoglaim na páistí an t-amhrán ‘Dána, Dána, Rang a hAon’. Chan siad an t-amhrán agus rinne siad físeán fresin. Bhain siad taitneamh as an taití.IMG_0669

 

 

Belated World Book Day Celebrations

Celebrating World Book Day, a little late, in first class with a cúpla focail thrown in for Seachtain na Gaeilge.