Tag: SNAG

Seachtain na Gaeilge 2019
Seachtain na Gaeilge 2019
D’eagraigh an scoil cúpla imeachtaí i rith Seachtain na Gaeilge agus sna pictiúr thíos tugtar blaiseadh do na himeachtaí a bhí ar siúl sa scoil le linn na seachtaine, ina measc céilí, tráth na gceist agus na bandaí ar ndóigh!  Bhí go leor Tweets ar Twitter an lá sin freisin.
Bhíomar ag ceiliúradh ‘Seachtain na Gaeilge’ le ceol agus céilí. Chaith na páistí éadaí glaise faoi dhó. Bhí na múinteoirí ag díriú go speisialta ar an nGaeilge labhartha, agus bhí gach páiste ag déanamh iarracht mhór Gaeilge mhaith a labhairt agus hataí agus bandaí a fháil. Tá súil againn iarracht an-mhór a dhéanamh chun feabhas a chur ar chaighdeán na Gaeilge sa scoil.
Bhí céilí mór againn sa halla agus bhí gach páiste ag damhsa agus ag rince. Rinne Ms Larkin taispeántais rince a chur ar siúil do na páistí. Is rinceoir den chéad scoth í. Rinne go leor páistí ‘Party Pieces’ ó ranganna 1-6. Tá go leor daoine cumasach sa scoil agus bhí sé iontach iad a fhéiceáil.
Chuaigh rang Mr O Connell go dtí seo lena Fanzini Brothers sa leabharlann i mBaile Uí Ruáin agus bhí Tráth na gCeist sa halla ag ranganna 5 & 6.
Tá súil againn gur bhain gach duine sult as Seachtain na Gaeilge 2019.